:

- 7

V@$O: !!! !

Cloun: Davayte izmenim geneticheskiy kod "GOP" na "Anti-GOP" i vse budet ok !

Tenvel: ,," ???


zlo: , ""

GLAZ: )

C1RCA: !!! !!! !! !!!!

C1RCA: zlo !!?